Kopiowanie płyty instalacyjnej Windows na dysk

Umieść płytę instalacyjną Windows w napędzie CD/DVD. Jeżeli uruchomi się menu Autostartu zamknij je.

Kopiowanie ręczne

Otwórz mój komputer, kliknij prawym przyciskiem na napędzie CD/DVD, w którym znajduje się płyta instalacyjna i z menu wybierz 'Otwórz'.

Kopiowanie

Naciśnij na klawiaturze kombinacje CTRL+A lub zaznacz wszystkie pliki

Kopiowanie

Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu i z menu wybierz 'Kopiuj'.

Kopiowanie

Przejdź na dysk twardy i utwórz nowy folder. Otwórz go i na klawiaturze naciśnij kombinacje CTRL+V lub kliknij w prawy przycisk myszy i wybierz 'Wklej'.

Kopiowanie

Poczekaj chwilę aż zawartość płyty zostanie skopiowana.

Kopiowanie automatyczne

Do skopiowania zawartości płyty można użyć programu nLite.

Uruchom program nLite i przejdź dalej, aż zobaczysz ekran

Kopiowanie

Kliknij w przycisk przeglądaj i wskaż na napęd, w którym znajduje się płyta instalacyjna

Kopiowanie

Kiedy pojawi się ostrzeżenie, kliknij w OK

Kopiowanie

Utwórz i wskaż folder, do którego zostanie skopiowana zawartość płyty i kliknij OK. Poczekaj chwilę, aż program zakończy kopiowanie i zamknij go.