Integracja Service Pack

Do integracji potrzebne będą

Integracja ręczna

Naciśnij klawisze WINDOWS+R lub kliknij w Menu Start -> Uruchom

Wpisz polecenie i nacisnij OK

Integracja SP

np. c:\xp\WindowsXP-KB835935-SP2-PLK.exe -s:C:\xp\xpcd

c:\xp\WindowsXP-KB835935-SP2-PLK.exe - Service Pack 2 dla Windows XP znajdujący sie w katalogu C:\xp

-s: - przełącznik umożliwiający integrację

C:\xp\xpcd - katalog, w którym znajduje się zawartość płyty instalacyjnej.

Teraz wystarczy już tylko czekać. Instalator sam wykona wszystkie niezbędne czynności

Integracja SP
Integracja SP
Integracja SP

Kiedy instalator zakończy integrowanie plików kliknij w OK.

Integracja automatyczna

Do automatycznej integracji można wykorzystać program nLite.

Uruchom program i klikaj "Dalej" aż do ekranu. Kliknij w "Przeglądaj" i wskaż na katalog z zawartością płyty instalacyjnej.

Integracja SP

Następnie kliknij "Dalej". Na ekranie z opcjiami programu zaznacz Service Pack.

Integracja SP

Wybierz plik dodatku Service Pack

Integracja SP

Poczekaj aż Service PAck zostanie zintegrowany z plikami instalacyjnymi.

Integracja SP
Integracja SP
Integracja SP

Kiedy instalator zakończy integrowanie plików kliknij w OK i zamknij program.