Integracja aktualizacji

Skąd wziąć aktualizacje?

Aktualizacje można ściągnąć kilkoma sposobami.

Sposób pierwszy

Poszukać strony z listą wszystkich dostępnych aktualizacji. Takich stron jest wiele

Windows Update

Przy każdej aktualizacji dostępnej na Windows Update dostępny jest link do strony z pełnym opisem aktualizacji. Na stronie tej zwykle znajdują się również linki do samych aktualizacji.

W przypadku kiedy aktualizacja jest już zainstalowana wystarczy przejść do katalogu systemowego(zwykle C:\Windows i poszukać plików KBxxxxxx.log. W ten sposób mamy już nazwy aktualizacji. Teraz wystarczy przejść na stronę http://support.microsoft.com/kb/Nazwa_aktualizacji np. http://support.microsoft.com/kb/KB927891

WinSPatcher

Program WinSPatcher zawiera większość aktualizacji.

Integracja aktualizacji - metoda ręczna

Większość aktualizacji dla Windows 2000/XP/Server 2003 obsługuje przełącznik /INTEGRATE Aby zintegrować aktualizację wystarczy wydać odpowiednie polecenie np. C:\xp\WindowsXP-KBxxxxx-x86-PLK.exe /integrate:c:\xp\xpcd W ten sposób zintegrujemy aktualizację znajdującą się w katalogu xp na dysku C z zawartością płyty znajdującej się w c:\xp\xpcd.

Kiedy aktualizacja zostanie zintegrowana zostanie wyświetlony komunikat

Integracja

Integracja aktualizacji - nLite

Uruchom program nLite. Kiedy dojdziesz do ekranu z wyborem, zaznacz 'Poprawki i uaktualnienia' i kliknij 'Dalej'.

Integracja

Za pomocą przycisku 'Dodaj' dodaj aktualizacje do programu. Po dodaniu przesortuj aktualizację wg. kolumny 'Data utworzenia' od najstarszych do najnowszych.

Integracja

Następnie kliknij 'Dalej' i potwierdź kiedy program zapyta czy rozpocząć

Integracja

SVCPACK.INF

Integracja aktualizacji za pomocą wcześniej opisanego przełącznika /integrate powoduje skopiowanie pliku aktualizacji do odpowiedniego katalogu na płycie instalacyjnej i dopisane informacji o niej do pliku SVCPACK.INF. W ten sposób aktualizacje są instalowane pod koniec instalacji systemu kiedy instalator wyświetla informację, że pozostało 13 minut do końca. Sposób ten może być wykorzystany do instalacji nie posiadających odpowiedniego przełącznika, a nawet do instalacji dodatkowych programów. Podczas instalacji wykorzystywane są przełączniki umożliwiające automatyczną instalację.

Wszystkie aktualizacje instalowane przez svcpack.inf muszą mieć nazwy w formacie 8.3. Przykładowo nazwa pliku WindowsXP-KB920213-x86-PLK.exe powinna zostać zmieniona na KB920213.exe.

Aby skorzystać z tej metody utwórz katalog SVCPACK w katalogu i386 na płycie instalacyjnej. Usuń plik svcpack.in_ i utwórz plik svcpack.inf. Niżej przykłady takiego pliku zawierającego wpisu dla Windows XP, Server 2003, 2000 z przykładową jedną aktualizacją.

Windows XP

[Version]
BuildNumber=2600
MinorVersion=1
MajorVersion=5
Signature="$WINDOWS NT$"
 
[SetupData]
CatalogSubDir="\I386\svcpack"
 
[SetupHotfixesToRun]
KB920213.exe /Q /O /N /Z
 
[ProductCatalogsToInstall]

Windows Server 2003

[Version]
BuildNumber=3790
MinorVersion=2
MajorVersion=5
Signature="$WINDOWS NT$"
 
[SetupData]
CatalogSubDir="\I386\svcpack"
 
[SetupHotfixesToRun]
KB920213.exe /Q /O /N /Z
 
[ProductCatalogsToInstall]

Windows2000

[Version]
BuildNumber=2195
MinorVersion=0
MajorVersion=5
Signature="$WINDOWS NT$"
 
[SetupData]
CatalogSubDir="\I386\svcpack"
 
[SetupHotfixesToRun]
KB920213.exe /Q /O /N /Z
 
[ProductCatalogsToInstall]
Jakich przełączników używają aktualizacje? Najczęściej spotykane są 2 formaty aktualizacji. Większość aktualizacji wyglądających tak:
aktualizacja
używa przełączników /Q /O /N /Z i mają nazwy typu WindowsXP-KBxxxxxx-x86-PLK.exe Starszy typ aktualizacji, który obecnie jest prawie już nieużywany
aktualizacja
używa przełączników /Q:A /R:N W niektórych przypadkach aktualizacje wyglądające tak jak te podane wyżej mogą używać innych przełączników.

dosnet.inf

Edytuj plik dosnet.inf w katalogu i386 i dodaj
[OptionalSrcDirs]
svcpack